Forstå Linux df- og du-kommandoene

Index
  1. df
  2. du
  3. konklusjon

Selv om det er mulig å få informasjon om diskbruk fra de forskjellige Linux-skrivebordene, kan de som er komfortable med kommandolinjen få mye mer detaljer ved å bruke kommandoene df og du. Med disse to kommandoene kan du ikke bare finne ut detaljer om ledig plass på de monterte filsystemene, men du kan også se hvor mye plass som brukes av individuelle kataloger.

df

Kommandoen df viser diskplassbruken på alle filsystemer som er montert for øyeblikket. Her er hvordan utdataene kan se ut når du kjører df-kommandoen uten noen parametere. Hvis et filsystemnavn brukes som argument (for eksempel /dev/sda1), vil bare informasjon for det filsystemet vises:

Den første kolonnen "Filsystem" gir navnet på lagringen (f.eks. /dev/sda1) mens den andre kolonnen viser størrelsen på filsystemet i kilobyte. På samme måte viser tredje og fjerde kolonne hvor mye av filsystemet som brukes og hvor mye som er ledig, mens nest siste kolonne viser bruk i prosent. Den siste kolonnen "Mounted on" viser banen der filsystemet ble montert. Å ha volumstørrelsen, mengden brukt og ledig plass oppført i Kilobyte kan gjøre utdataene til df vanskelig å lese. Heldigvis endrer "-h"-alternativet utgangen til noe mer vennlig.

df -h

I tillegg til fysiske harddisker, viser df også andre typer monterte filsystemer, spesielt udev-filsystemet for /dev og tmpfs-filsystemet for /run og dets underkataloger. Dette er filsystemer som kjører i minnet og er en del av den indre driften av Linux. For eksempel er /run/lock et sted for prosesser for å lage låsefiler (for å sikre ryddig tilgang til visse ressurser), på grunn av hastigheten de opprettes med i minnet i stedet for på en fysisk disk. På samme måte lager Linux-enhetsbehandleren spesielle enhetsfiler som trengs av kjernen i /dev-katalogen.

Et annet par nyttige flagg for df er "-T", som vil legge til en ekstra kolonne til utdataene som viser typen til hvert filsystem, og "-l", som vil tvinge df til å vise bare lokale filsystemer (som betyr at eksterne filsystemer montert via NFS eller CIFS vil ikke bli vist).

du

denne kommandoen D isk ELLER sage (du) viser hvor mye diskplass en katalog tar opp. For å se hvor mye data som er i «Nedlastinger»-katalogen, skriver du for eksempel:

du Descargar archivos 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> >>i

Utgangen vil se omtrent slik ut:

For en vennligere utgang, bruk "-h"-alternativet:

du -h Descargas 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>.

Du-kommandoen vil rekursivt gå gjennom alle underkataloger og vise hvor mye plass som brukes. Summen som vises for en gitt katalog er plassen som brukes av selve katalogen og eventuelle underkataloger. Så i eksempelutgangen ovenfor opptar katalogen for nedlastinger/leverandører 34 megabyte, hvorav de fleste er under katalogen leverandører/qcom/hammerhead/eier.

For å finne ut den totale mengden diskplass som brukes uten å se detaljene til individuelle underkataloger, bruk parameteren "-s". Brukt sammen med "-h", ser kommandoen slik ut:

du -hs Descargas 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Parameteren "-a" viser størrelsen på hver fil i katalogen og dens underkataloger. Dette er nyttig hvis du vil finne store filer. Utdataene til du kan overføres for å gi en ordnet liste over filer:

du -a Descargas/ | ordenar -n

Parameteren "-n" forteller sorteringskommandoen å behandle den første kolonnen med tall i du-utdataene som en numerisk streng.

konklusjon

Kommandoene df og du kan være svært nyttige for å overvåke diskbruk og finne kataloger og/eller filer som tar opp store mengder plass. Som en øvelse, se om du kan sende utdataene til du i rekkefølge slik at katalogene er sortert etter bruk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Go up