Tildel IP manuelt og deaktiver DHCP (automatisk konfigurasjon)

Hvordan tilordne en fast IP-adresse manuelt på Windows PC, Mac, Android og iPhone og deaktivere DHCP som tildeler IP automatisk

Når vi kobler en enhet til hjemmemodemet vil den få en privat IP-adressedvs. en adresse internt i nettverket, for å kunne identifisere den unikt i nettverket og skille den fra andre enheter.

For å lette tilkoblingen av enheter IP-adresseadministrasjon er overlatt til DHCPsom "sorterer" IP-adresser og automatisk tilordne ved første tilkobling; Men hvis vi trenger en enhet for å få den samme IP-adressen hver gang (for eksempel en server, en datadisk eller en NAS) er det nødvendig å manuelt konfigurere IP-adressen fra enheten eller direkte fra modemet.

I den følgende guiden vil vi vise deg Slik konfigurerer du IP-adresse manuelt med DHCPsom viser fremgangsmåten for å følge på Windows, på Mac, på Android, på iPhone, på iPad og på modemet.

LES OGSÅ -> Konfigurer modemet for TIM, Fastweb, Vodafone, Wind

1) Hva er DHCP

DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol og det er en protokoll som lar en ruter automatisk tildele en IP-adresse til tilkoblede enheter. Hvert modem eller ruter bruker DHCP og hver gang du kobler fra din PC eller mobiltelefon til et Wi-Fi-nettverk eller til og med et kablet nettverk, får du en IP-adresse via DHCP.

Dette bookingsystemet er basert på nummergjenkjenning MAC-adresse, som er den unike adressen til et nettverkskort; på denne måten får PC-en som er koblet til ruteren alltid samme IP, automatisk og uten at det er nødvendig å gripe inn på noen måte. Vi har sett hvordan i andre guider videresende eller åpne porter på ruteren og hvordan koble til to eller flere PC-er for å dele ressurser.

2) Konfigurer manuell IP på Windows

På en Windows-PC kan vi stille inn den faste IP-en manuelt ved å åpne Start-menyen og søke Innstillinger for nettverkskort og, i det nye vinduet, velge nettverkskortet vi bruker (Wi-Fi eller Ethernet).

I det nye vinduet trykker vi på Se flere eiendommertrykker vi på knappen Redigere ved siden av oppføringen IP-tildelingendre rullegardinmenyen til Håndbokla oss aktivere TCP/IPv4 og konfigurer IP-adressen som skal brukes på PC-en.

Som en generell form kan vi bruke følgende modell:

 • IP adresse: 192.168.1.X (med X må være et tall fra 2 til 254)
 • Nettverksmaske: 255.255.255.0 (alltid)
 • Standard gateway: 192.168.1.1 (den samme vi fant før)

Som primær og sekundær DNS kan vi bruke i Google DNS.

For å lære mer kan vi lese vår guide på hvordan sette en fast og statisk IP på Windows PC.

3) Konfigurer manuell IP på Mac

På Mac prosedyren for å tildele en statisk privat IP er veldig enkel og tilgjengelig for alle.

For å fortsette, trykk øverst til venstre i Apple-menyen, trykk på Systeminnstillingertrykker vi på menyen Nettvelg tilkoblingen som skal endres, klikk på Detaljerså opp TCP/IPvelger vi Konfigurer IPv4 og la oss gå videre fra Bruk DHCP til manueltslik at vi kan konfigurere den manuelle IP-adressen til Mac-en på riktig måte.

4) Konfigurer manuell IP på Android

På Android-smarttelefoner vi kan konfigurere IP manuelt ved å ta oss til appen Innstillingerved å trykke opp Wifitrykke på den trådløse forbindelsen som vi er koblet til og trykke på elementet IP-innstillinger eller Rediger nettverk.

I vinduet flytter vi rullegardinmenyen fra DHCP til statisk og vi konfigurerer IP-adresse, gateway og DNS manuelt; for å lære mer kan vi lese artikkelen vår om hvordan konfigurere Android IP-innstillinger og nettverks-APN.

5) Konfigurer manuell IP på iPhone eller iPad

På iPhone og iPad vi kan alltid stille inn IP-adressen manuelt ved å ta oss inn Innstillinger > Wi-Fi og trykker på ikonet i ved siden av navnet på den trådløse tilkoblingen for å få tilgang til avanserte nettverksinnstillinger.

På dette punktet trykke på Konfigurer IPdukker opp stemmen Håndbok og konfigurere alle parameterne som er nødvendige for alltid å bruke den samme IP-adressen på vår iPhone eller iPad.

For mer informasjon kan vi lese artikkelen vår om hvordan endre IP-adresse på iPhone.

6) Konfigurer manuell IP på modemet

For alltid å tildele den samme IP-adressen på modemnivå, må vi konfigurere DHCP-unntak (også kalt DHCP Association eller DHCP statiske IP-er).

Etter å ha gått inn i modeminnstillinger la oss identifisere menyen Avansere, LAN-innstillinger eller LAN-nettverkser etter DHCP eller lignende oppføringer.

Nå som vi har funnet DHCP-oppføringen, trykker vi på knappen for å legge til de statiske IP-adressene som skal tildeles enhetene eller til Mac-adressene til enhetene.

For å lære mer kan vi lese vår guide på hvordan du går inn i ruteren for å få tilgang til innstillingene enkelt.

Konklusjoner

Ved å tildele den statiske IP-adressen til en nettverksenhet den vil alltid være tilgjengelig på den adressen, uten noen gang å endre seg i tilfelle modemet eller enheten slår seg av; denne konfigurasjonen er veldig nyttig for server-PCer, for eksempel dataserver eller for de som kobler til en nettverksdisk eller a NAS og ønsker at nettverksressursen alltid skal være tydelig identifiserbar.

For mer informasjon, inviterer vi deg til å lese veiledningen ovenfor Hva er en statisk IP og hva er fordelene.

Index
 1. 1) Hva er DHCP
 2. 2) Konfigurer manuell IP på Windows
 3. 3) Konfigurer manuell IP på Mac
 4. 4) Konfigurer manuell IP på Android
 5. 5) Konfigurer manuell IP på iPhone eller iPad
 6. 6) Konfigurer manuell IP på modemet
  1. Konklusjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Go up